Uw betrouwbare partner voor logistiek

 • Glasinzameling
  GRL doet al jaren een beroep op de ervaring en deskundigheid van Transport Van Swartenbrouck. Transport Van Swartenbrouck beschikt over middelen die aansluiten bij uw behoeften en wensen. Op die manier garanderen wij de inzameling van afvalglas.
 • Kraanwagens 10 ton / meter – 18 ton / meter, uitgerust met een weegsysteem
  De inzamelwagens voor het ledigen van de glasbollen zijn uitgerust met moderne, op afstand bediende, laadkranen. Door middel van een geijkt weegsysteem kan per lediging de vracht gewogen worden. Voor een perfecte kleurscheiding is de laadruimte, net als de glascontainer, ingedeeld in 2 compartimenten: één voor wit glas en één voor gekleurd glas
 • Containerwagens
  Industrieel glas wordt ingezameld in afzetcontainers met een inhoud van 16 tot 37 m³. Als klant kunt u deze containers op afroep laten wisselen en afvoeren naar GRL.
 • Holglascontainers
  Transport Van Swartenbrouck beschikt over een duizendtal holglascontainers met een inzamelcapaciteit van 2.6 tot 4.8 m³. Deze zogenoemde straatcontainers worden zowel in de publieke sector (gemeenten en steden, Fost Plus) als in de private sector (hotels, restaurants, diverse drankgelegenheden) gebruikt voor de inzameling van afvalglas, al dan niet op kleur gescheiden.
 • Vlakglascontainers
  Ervaring heeft ons geleerd dat de kwaliteit van de ingezamelde vlakglasscherven geoptimaliseerd kan worden door inzameling via kleine vlakglascontainers. Deze inzamelmethode werd speciaal ontwikkeld voor milieuparken en glazeniers met een beperkte hoeveelheid glasafval.
 • Reinigingsdienst
  Natuurlijk vergen de inzamelpunten en containers ook onderhoud en reiniging. Onze interne reinigingsdienst staat garant voor de reiniging en het onderhoud van de diverse inzamelpunten en sites.
 • Transport losgestorte goederen
  Om een maximale transportcapaciteit te garanderen, beschikt Transport Van Swartenbrouck over moderne aluminium kipwagens van 40 – 50 m³. Wij transporteren in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië.
 • Vervoer van stukgoederen
  Modern uitgeruste huiftrailers met een laadvolume van 80 m³, uitgerust voor ADR-goederen, verzorgen de dagelijkse afvoer van palletgoederen binnen Benelux, Duitsland en Frankrijk.
 • Transporten over water
  Het leveren van glas gebeurt niet alleen over de weg. GRL en Transport Van Swartenbrouck beschikken over havenfaciliteiten waardoor kanaal- en zeetransporten over de hele wereld mogelijk gemaakt worden.
 • Levering bouwzand
  Transport Van Swartenbrouck levert bouwzand 02-03-04 in België, zowel in bulktransport als individueel transport in afzetcontainers.
  De stipte en correcte uitvoering van onze logistieke dienst wordt gegarandeerd doordat Transport Van Swartenbrouck beschikt over een eigen onderhoudsdienst voor het wagenpark.
  Service, kwaliteit en klantgerichtheid staan bij al onze werknemers hoog in het vaandel.